Jak napisać umowę Software as a Service (SaaS)

Korzystanie z oprogramowania nie musi być poprzedzone jego wcześniejszym zakupem i wdrożeniem. Obecnie wielu usługodawców oferuje alternatywną możliwość, polegającą na udostępnieniu klientowi oprogramowania zainstalowanego na ich własnych serwerach (na podstawie umowy SaaS.

Artykuł ten stanowi fragment naszego e-booka. Możesz go pobrać bezpłatnie klikając baner poniżej:

W zależności od konkretnego kształtu jej postanowień, umowa SaaS może być kwalifikowana jako “tradycyjna” umowa lub regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Decydując się na zawarcie umowy SaaS, usługobiorca powinien mieć na uwadze nie tylko korzyści z tym związane (niższe koszty, łatwiejszy serwis), lecz także potencjalne zagrożenia (niewielka kontrola, możliwość “odcięcia” od oprogramowania).

Czym są umowy SaaS?

Korzystanie z oprogramowania na podstawie umowy SaaS (Software as a Service) stanowi alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań w tej materii, takich jak licencja czy umowa dzierżawy. W skrócie polega ono na umożliwieniu klientowi korzystania z oprogramowania zainstalowanego na serwerach należących do usługodawcy, bez konieczności pobierania go czy instalowania na urządzeniach klienta. Eliminuje to konieczność przeprowadzania bezpośredniego wdrożenia, gdyż wszystkie niezbędne czynności (np. utrzymywanie oprogramowania, jego aktualizacja, udzielanie pomocy technicznej i rozwijanie) mogą być wykonywane na odległość.

Wśród przedstawicieli doktryny panuje spór co do rzeczywistego charakteru prawnego umów SaaS, a nawet ich dopuszczalności w prawie polskim. Przyjmuje się jednak, że w zależności od konkretnego kształtu jej postanowień, SaaS może być kwalifikowana jako “tradycyjna” umowa lub regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Umowa będzie zazwyczaj wchodziła w grę w stosunkach B2B, w przypadku poprzedzenia jej zawarcia negocjacjami i dostosowania jej kształtu do indywidualnych potrzeb zamawiającego, będącego przedsiębiorcą. Jeżeli zaś mamy do czynienia ze stosunkiem B2C, charakteryzującym się powtarzalnością i jednolitością, najbardziej odpowiedni będzie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

W drugim z wymienionych przypadków należy pamiętać o obowiązkowych elementach takiego regulaminu, wynikających z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Należą do nich postanowienia określające:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Dodatkowo nie można zapominać o obowiązkach usługodawcy, które wynikają z ustawy o prawach konsumenta.

Z uwagi na fakt, że klient korzysta z oprogramowania zainstalowanego na serwerach usługodawcy, nie obciąża go obowiązek zakupu majątkowych praw autorskich (podstawą korzystania jest bowiem licencja, przeważnie o charakterze niewyłącznym)

Jakie elementy powinna zawierać umowa/regulamin SaaS?

Umowa/regulamin SaaS powinna określać w szczególności:

 • warunki korzystania z oprogramowania;
 • obowiązki usługodawcy;
 • parametry świadczonej usługi oraz wskaźniki służące do ich mierzenia;
 • metodę rozliczeń i czas trwania umowy.

Warunki korzystania z oprogramowania powinny jednoznacznie określać, w jaki sposób usługobiorca może korzystać z oprogramowania, a jakie czynności są zabronione. W przypadku gdy do korzystania z oprogramowania konieczne jest jego zainstalowanie na komputerze w całości lub w części, należy dodatkowo uregulować zagadnienia związane z licencją.

W celu zabezpieczenia interesów usługodawcy, jego obowiązki względem usługobiorcy powinny być precyzyjnie określone. W zależności od okoliczności, mogą one obejmować pomoc techniczną, przeprowadzanie aktualizacji itp.

Więcej o parametrach świadczonej usługi oraz wskaźniki służące do ich mierzenia możesz przeczytać tutaj: [link]

Stosowane w obrocie postanowienia dotyczące metody rozliczeń i czasu trwania umowy są bardzo różnorodne, co pozwala dostosować je do potrzeb konkretnego usługobiorcy. Powinno być określone w szczególności:

 • sposób rozliczeń (np. abonament miesięczny, płatność z góry za cały okres trwania umowy, płatność naliczana od każdego skorzystania z oprogramowania itp.);
 • czas trwania umowy;
 • procedurę rozwiązania i przedłużania umów (w szczególności to, czy ulega ona automatycznemu przedłużeniu).

Podsumowanie

Korzystanie z oprogramowania na podstawie umowy SaaS niesie ze sobą wiele istotnych korzyści. Przede wszystkim pochłania zazwyczaj mniejsze koszty niż “tradycyjne” wdrożenie, eliminuje konieczność utrzymywania go na urządzeniach klienta, a ponadto znacznie upraszcza czynności rozwojowe i serwisowe. Usługobiorca powinien jednak mieć na uwadze także minusy, w szczególności znikomą kontrolę nad oprogramowaniem oraz możliwość jego całkowitego “odcięcia”. Jeżeli mimo to zdecyduje się skorzystać z tego rodzaju rozwiązań, powinien zabezpieczyć swoje interesy za pomocą odpowiednio zredagowanej umowy.

Artykuł ten stanowi fragment naszego e-booka. Możesz go pobrać bezpłatnie klikając baner poniżej. 

Udostępnij dalej:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email