Jak napisać umowę wdrożeniową WATERFALL

Charakterystyczną cechą umów wdrożeniowych jest w dużej mierze ich niepowtarzalność i elastyczność. Można wyróżnić dwa podstawowe modele realizacji projektów IT: Kaskadowy (Waterfall) i Agile. Dzisiaj opowiemy Wam o umowie wdrożeniowej Waterfall.

Artykuł ten stanowi fragment naszego e-booka. Możesz go pobrać bezpłatnie klikając baner poniżej. 

1. Umowa wdrożeniowa

Waterfall – procedura ciesząca się do tej pory największą popularnością w realizacji projektów IT. W ogólnym założeniu zakłada przeprowadzenie analizy, ustalenia na jej podstawie ścisłego harmonogramu prac oraz finalnego kosztu całości przedsięwzięcia.

Przeczytaj także:

  1. Postanowienia występujące w każdej umowie IT
  2. Jak napisać umowę wdrożeniową WATERFALL
  3. Jak napisać umowę wdrożeniową AGILE

Przebieg prac podzielony jest na ściśle określone kroki, z których kolejny rozpoczyna się wyłącznie po całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu rezultatów poprzednie-go. Powstały w ten sposób model przypomina swoją strukturą właśnie wodospad.

Dokładny opis dzieła

– im precyzyjniej sformułowane parametry jakie ma posiadać efekt końcowy, tym mniejsze pole do interpre- tacji pozostawione obu stronom. Rozwiązanie to stanowi zarówno podstawową wadę jak i zaletę systemu, gdyż z jednej strony cel jasno określony jest od początku, z drugiej zaś ciężko o jakiekolwiek mody- fikacje w toku prowadzonych prac. Dokładny opis projektu umieszcza się bezpośrednio w umowie, lub jeżeli jest bardziej rozbudowany, w formie załączników takich, jak brief, czy specyfikacja techniczna.

Harmonogram wdrażania poszczególnych etapów

– terminy ukończenia przez wykonawcę poszczególnych kaskad oraz całego projektu są sztywno określone na etapie podpisywania umowy, zaś jakiekolwiek przestoje wynikające z ich niedotrzymania generują dodatkowe koszty oraz skutkują nałożeniem kar umownych.

Harmonogram płatności

– z powyższym wiąże się także ustalanie płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne jest każdorazowo po zakończeniu i zaakceptowaniu każdego z ustalonych wcześniej etapów.

Warunki uznania danego etapu prac za zakończony

– podobnie jak w przypadku opisu efektu końcowego prac, szczegółowo scharak- teryzowane warunki akceptacji przez zamawiającego zakończenia prac w ramach poszczególnej kaskady pozwalają uniknąć sytuacji, w której klient odmawia przyjęcia rezultatów dotychczasowych prac wstrzymując tym samym projekt i zaburzając ustalony w umowie harmonogram. Etapowość prac pozwala także na swobodne działanie wykonawcy projektu IT i dążenie do jego ukończenia. Po zaakceptowaniu etapu, a w szczególności po dokonaniu płatności za niego, zamawiający nie może już wycofać się z zaakceptowanego etapu.

Artykuł ten stanowi fragment naszego e-booka. Możesz go pobrać bezpłatnie klikając baner powyżej. 

Udostępnij dalej:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email