Obrót kryptowalutami tymczasowo bez PCC

Sprawa opodatkowania transakcji, których przedmiotem są waluty wirtualne bardzo długo nie znajdowała swojego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach.

Istniejąca luka wypełniana była dotychczas przez wydawane w indywidulanych sprawach orzeczenia, jak również stanowiska o charakterze generalnym. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było uznanie walut wirtualnych za prawa majątkowe, co wiązało się z zakwalifikowaniem transakcji dokonywanych na nich, jako podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie stanowisko doprowadziło do sytuacji, w której niejednokrotnie wartość należnego podatku, przewyższała kwotę zainwestowanego kapitału.

Problem nadmiernego obciążenia transakcji na kryptowalutach podatkiem od czynności cywilnoprawnych został dostrzeżony przez polskiego prawodawcę, czego efektem jest wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PCC od umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zarządza się zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną. Zwolnienie z PCC ma jednak charakter czasowy, znajdując zastosowanie do transakcji dokonanych w okresie od dni 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Udostępnij dalej:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email